Згідно наказу від 24 березня 2016 року №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів" повідомляємо:

XI.Вимоги до медичного обслуговування,оцінки стану здоров'я дітей.

При прийманні дитини до дошкільного навчального закладу обов’язково подається медична довідка про стан здоров’я дитини, яка заповнюється лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги на кожну дитину у присутності батьків за формою № 026/о з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією при закладі охорони здоров’я.

XII. Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей

1. Ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу щодня повинен проводити вихователь групи. Здійснюється обов’язкове опитування батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров’я дитини та візуально визначається стан здоров’я (шкірні покрови, нежить тощо). За потреби проводиться термометрія та огляд зіва

Діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. У довідці лікарем-педіатром або лікарем загальної практики — сімейним лікарем вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на перші 10–14 днів.Діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання.

 

Туберкулінодіагностика - це метод виявлення специфічної сенсибілізації організму людини, що виникла внаслідок інфікування МБТ або вакцинації БЦЖ. Цей метод базується на здатності туберкуліну викликати в сенсибілізованому збудником туберкульозу організмі реакцію уповільненого типу. Ця реакція появляється індивідуально якісно і кількісно. 

Туберкулінодіагностика буває масова та індивідуальна.

 Постановку туберкулінових проб здійснюють за допомогою туберкуліну.

Препарати туберкуліну: - старий туберкулін Коха (Alttuberculin Koch – нім.) – перший туберкулін, отриманий у 1890 р. Р.Кохом. Він містив багато баластних речовин (в основному білків) поживного середовища, на якому росли МБТ, які викликали різні неспецифічні реакції при його введенні.

 - Сухий очищений туберкулін (Purified protein derivative – PPD-S), виготовлений Ф. Зайберт і С. Гленн у 1934 р. 

 - ППД-Л – туберкулін Ліннікової, отриманий під керівництвом М.А. Ліннікової у 1939 р. В Ленінградському НДІ вакцин і сироваток.

 Препарат дозується в туберкулінових одиницях (ТО). За міжнародний стандарт прийнятий 

 PPD-S. 1 ТО містить 0,00002 мг PPD-S або 0,00006 мг ППД-Л.

 В нашій крайні застосовують внутрішньошкірну пробу Манту і підшкірну пробу Коха.

 Пробу Манту використовують з метою:

 - Ранньої діагностики туберкульозу - виявлення туберкульозу невстановленої локалізації у дітей та підлітків.

 - Вивчення інфікованості населення 

 - Відбору дітей для ревакцинації.

 - Виявлення осіб з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз (вперше інфіковані, гіперергічні реакції).

 Проба Манту з 2 ТО ППД-Л проводять з першого року життя дитини, щорічно (при відсутності протипоказань), незалежно від результатів попередньої реакції.

 Проведення проби по роках: парні роки - права рука, непарні роки - ліва рука.

 Протипоказання для постановки проби Манту:

 - гострі та хронічні (в період загострення) інфекційні захворювання;

 - реконвалесценти (не менше 2-х місяців після одужання);

 - шкірні захворювання; • алергічний стан (ревматизм, бронхіальна астма);

 - епілепсія; - пологові травми.

 Реакцію на пробу Манту враховують через 72 години (реакція є проявом підвищеної чутливості сповільненого типу). Вимірюють тільки діаметр інфільтрату (перпендикулярно до осі руки), а при його відсутності - діаметр гіперемії

Діаметр інфільтрату

Характер реакції

0-1 мм

Негативна

2-4 мм або є тільки гіперемія

Сумнівна

5 мм і >

Позитивна

17 мм та більше у дітей

21 мм та більше у дорослих

 

Гіперергічна

Будь-який діаметр інфільтрату з наявністю везикули, некрозу з лімфангітом або без нього

 За допомогою проби Манту виявляють інфікованість організму та імунітет (післявакцинальний або інфекційний).

 Про інфікованість організму дитини/підлітка свідчить поява віражу туберкулінової проби або її поступове наростання кожного року.

 Диференціальна діагностика після вакцинного та інфекційного імунітету

Ознаки

Післявакцинальний

імунітет

Інфекційний

імунітет

Максимальний діаметр інфільтрату

 На першому році життя

У більш пізні строки

Діаметр інфільтрату

 До 12 мм

Більше 12 мм, часто гіперергічна реакція

Реакція на туберкулін

 З кожним роком зменшується

З часом наростає

Реакція в 5-6 років

 Негативна

Позитивна

Характер інфільтрату

 Нестійкий, зникає протягом тижня, не залишаючи пігментації.

 Стійкий, зникає в більш пізні строки, залишаючи пігментацію.

Підшкірна туберкулінова проба запропонована Р. Кохом у 1891 році. 

 Використовується з метою:

 - диференціальної діагностики туберкульозу;

 - визначення активності туберкульозного процесу.

 В даний час проба практично не використовується у зв’язку з наявністю інформативніших сучасних методів діагностики.

 Під шкіру /після її обробки/, в ділянці нижнього кута лопатки вводять 20-50 ТО туберкуліну.

 Залежно від стану організму і застосованої дози туберкуліну може виникнути місцева, загальна і вогнищева реакції.

 Місцева через 72 години з’являється інфільтрат розміром 10-20 мм. 

 Загальна реакція проявляється підвищенням температури тіла, нездужанням, погіршенням стану через 6-12 годин після підшкірного введення туберкуліну. 

 Вогнищева реакція - це загострення туберкульозного запалення в легенях. При туберкульозі легень вогнищева реакція може проявлятися появою чи підсиленням кашлю, збільшенням кількості мокротиння, появою або посиленням болю в грудній клітці, кровохарканням.

 Модифікації проби Коха доповнюють її результати. Для цього аналізують гемограму, протеїнограму, імунологічні показники.

 У хворих на туберкульоз після введення туберкуліну збільшується кількість лейкоцитів /на 1000 і більше/, підвищується ШОЕ на 3 мм/год, водночас зменшується кількість лімфоцитів /на 10 клітин/. З боку білкових фракцій виявляється підвищення рівня α1 та α2 глобулінів і зменшується рівень альбумінів відповідно на 10% від похідної величини.

 

Профілактичні щепленння та туберкулінодіагностика  у нашому садку проводиться таким чином:

- повідомляємо батьків на групах щодо проведення щеплення,туберкулінодіагностики; 

- медична сестра надає інформацію про вакцину, процедуру щеплення, протипоказання, можливі несприятливі наслідки;

- батьки заповнюють інформаційну згоду напередодні  або у день щеплення в кабінеті медичної сестри;

- перед процедурою лікар проводить огляд дітей з обов'язковою термометрією.

 

 

 

огляд лікарем педіатром 

 

 

 

 

 

 

термометрія

 

 

  

 

 

 

 

без коментарів