Дослідження проводилося у вересні  2018р. За освітніми лініями обстежено 99 із 101 дитини. Рівень сформованості показників визначався за критеріями: «сформований», «частково сформований», «несформований».

 

Аналіз результатів обстеження показав, що дітей із:

 

         §  сформованими показниками – 27%;

 

         §  частково сформованими показниками – 69%;

 

         §  несформованими показниками – 5%.

 

 

 


 

 

 

 

 

Діаграма результатів обстеження дітей молодшого та середнього дошкільного віку за освітніми лініями програми «Українське дошкілля»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З діаграми видно, найвищий відсоток дітей груп молодшого та середнього дошкільного віку мають частково сформовані показники, що загалом є позитивним фактом. Дітей із несформованими показниками 5.

 

Станом на початок 2018-2019 н.р., у групах молодшого та середнього дошкільного віку, найвищий відсоток сформованих показників з лінії «Гра дитини» (46%). Відсоток дітей         із сформованими показниками 29% і 23% відповідають освітнім лініям «Особистість дитини» та «Дитина у світі культури». Приблизно на одному рівні відсоток сформованих показників з освітніх ліній «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в соціумі» (21%, 19%, 18% відповідно)

 

Якщо проаналізувати динаміку формування показників у групах середнього дошкільного віку у порівнянні із попереднім навчальним роком, то бачимо значну позитивну динаміку з освітніх ліній «Мовлення дитини» (0д. із сформованими показниками у 2017-2018 н.р., 13д. на початку 2018-2019 н.р.), «Гра дитини» (12д. – 2017-2018н.р., 28д. – 2018-2019 н.р.), «Дитина у світі культури» (0д. – 2017-2018 н.р., 10д. – 2018-2019 н.р.), «Особистість дитини» (4д. – 2017-2018 н.р., 16д. – 2018-2019 н.р.). Позитивна динаміка спостерігається і  з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі». Незначні позитивні зміни з освітніх ліній «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в соціумі».

 

У вересні 2018 року, інструктором з фізкультури Балій Т.В., було проведено обстеження основних рухів дітей груп молодшого (с-5, с-7), середнього (с-6, с-8, с-9) , старшого дошкільного віку (с-2, с-3). Рівень виконання дітьми основних фізичних рухів:

 

§  біг: 19% - вище норми, 71% - норма,10% - нижче норми;

 

§  стрибки з місця:15% - вище норми, 51% - норма, 28% - нижче норми;

 

§  стрибки з розбігу:0% - вище норми, 33% – норма, 67% - нижче норми;

 

§  метання: 4% - вище норми, 59% - норма, 37% - нижче норми.

 

Середній відсоток виконання дітьми фізичних рухів в вище норми складає 9,5%, норма – 53,5%  Загальний середній відсоток дітей, виконання основних рухів яких відповідають критерію «нижче норми» складає 37%.

 

 

 

 Рекомендації:

 

Педагогам:

 

     1.1.                     будувати освітній процес за принципами діяльнісного та компетентнісного підходів;

 

     1.2.                     системно застосовувати у роботі сучасні педагогічні технології, ідеї, авторські програми;

 

     1.3.                     створювати оптимальний освітній простір з урахуванням наказу №1633 від 19.12.2017р. «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;

 

     1.4.                     забезпечувати оптимальні фізичні та інтелектуальні навантаження  на дитину;

 

     1.5.                     будувати освітній процес за принципом інтеграції змісту, форм, методів засобів розвитку, виховання і навчання дошкільників;

 

     1.6.                     щоденно сприяти збагаченню рухового досвіду дітей, формуванню сталих навичок культури здоров’я;

 

     1.7.                     створювати розвивальне середовище, що стимулює мовленнєве спілкування дітей з однолітками,  дозволяє оптимізувати процес набуття дітьми мовленнєвої компетенції;

 

    1.8.                     використовувати у роботі інтерактивні методи та прийоми, що спрямовані  на підвищення пізнавальної активності дітей дошкільного віку;

 

     1.9.                     забезпечувати індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу;   

 

    1.10.                  діяти у тісній взаємодії із вчителем логопедом, інструктором з фізкультури, музичним керівником, практичним психологом.